۳ نظامی سعودی در مرز یمن کشته شدند

۳ نظامی سعودی در مرز یمن کشته شدند

منابع یمنی از کشته شدن ۳ نظامی سعودی به دست تک‎تیراندازان ارتش یمن در منطقه مرزی «عسیر» عربستان خبر دادند.

۳ نظامی سعودی در مرز یمن کشته شدند

(image)

منابع یمنی از کشته شدن ۳ نظامی سعودی به دست تک‎تیراندازان ارتش یمن در منطقه مرزی «عسیر» عربستان خبر دادند.
۳ نظامی سعودی در مرز یمن کشته شدند

طاووس موزیک