۳۱ فروردین پایان اعزام دانشجویان به عتبات

وی از افزایش سهمیه اعزام دانشجویان در ایام عید خبر داد و افزود: در فروردین ماه نیز اعزام‌ها ادامه دارد و آخرین روز پایان اعزام دانشجویان ۳۱ فروردین ماه سال آینده خواهد بود.