۳۰۰ نفر طی ۲۰ روز اخیر در تصادفات رانندگی کشته شدند

۳۰۰ نفر طی ۲۰ روز اخیر در تصادفات رانندگی کشته شدند

رئیس پلیس راه کشور: در ۲۰ روز اخیر ۳۰۰ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که بسیار زیاد است.

۳۰۰ نفر طی ۲۰ روز اخیر در تصادفات رانندگی کشته شدند

(image)

رئیس پلیس راه کشور: در ۲۰ روز اخیر ۳۰۰ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که بسیار زیاد است.
۳۰۰ نفر طی ۲۰ روز اخیر در تصادفات رانندگی کشته شدند

مرجع سلامتی

خرم خبر