۲۳ کشته در طوفان جنوب بنگلادش

۲۳ کشته در طوفان جنوب بنگلادش

طوفان و گردباد در سواحل جنوبی بنگلادش بیست و سه کشته برجای گذاشت و پانصد هزار نفر از ساکنان مناطق ساحلی را وادار کرد خانه های خود را رها کنند و به مناطق امن بروند.

۲۳ کشته در طوفان جنوب بنگلادش

(image)

طوفان و گردباد در سواحل جنوبی بنگلادش بیست و سه کشته برجای گذاشت و پانصد هزار نفر از ساکنان مناطق ساحلی را وادار کرد خانه های خود را رها کنند و به مناطق امن بروند.
۲۳ کشته در طوفان جنوب بنگلادش

پرس نیوز