۲۱ قطعه شی عتیقه در سیرجان کشف شد

۲۱ قطعه شی عتیقه در سیرجان کشف شد

کرمان – جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف ۲۱ قطعه شی عتیقه از یک قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

۲۱ قطعه شی عتیقه در سیرجان کشف شد

(image)

کرمان – جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف ۲۱ قطعه شی عتیقه از یک قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.
۲۱ قطعه شی عتیقه در سیرجان کشف شد

bluray movie download