۱۸ طرفدار رئیس‎جمهور مستعفی یمن کشته شدند

۱۸ طرفدار رئیس‎جمهور مستعفی یمن کشته شدند

وزارت دفاع یمن از کشته شدن ۱۸ نفر از عناصر طرفدار رئیس جمهور مستعفی این کشور در غرب استان شبوه خبر داد.

۱۸ طرفدار رئیس‎جمهور مستعفی یمن کشته شدند

(image)

وزارت دفاع یمن از کشته شدن ۱۸ نفر از عناصر طرفدار رئیس جمهور مستعفی این کشور در غرب استان شبوه خبر داد.
۱۸ طرفدار رئیس‎جمهور مستعفی یمن کشته شدند

موسیقی