۱۴ دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های جهان

۱۴ دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های جهان

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بررسی نظام رتبه‌بندی لایدن در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که تعداد دانشگاه‌های ایران در این رتبه‌بندی افزایش یافته و به ۱۴ دانشگاه رسیده است.

۱۴ دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های جهان

(image)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بررسی نظام رتبه‌بندی لایدن در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که تعداد دانشگاه‌های ایران در این رتبه‌بندی افزایش یافته و به ۱۴ دانشگاه رسیده است.
۱۴ دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های جهان

بازی