۱۴۷ واگن جدید به خطوط مترو اضافه شده است

۱۴۷ واگن جدید به خطوط مترو اضافه شده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت کارخانه واگن سازی تهران خبر داد.

۱۴۷ واگن جدید به خطوط مترو اضافه شده است

(image)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت کارخانه واگن سازی تهران خبر داد.
۱۴۷ واگن جدید به خطوط مترو اضافه شده است