۱۳۱ نماینده در جلسه فراکسیون اصولگرایان شرکت کردند

۱۳۱ نماینده در جلسه فراکسیون اصولگرایان شرکت کردند

امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز فراکسیون اصولگرایان ۱۳۱ نفر حضور داشتند.

۱۳۱ نماینده در جلسه فراکسیون اصولگرایان شرکت کردند

(image)

امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز فراکسیون اصولگرایان ۱۳۱ نفر حضور داشتند.
۱۳۱ نماینده در جلسه فراکسیون اصولگرایان شرکت کردند

خرید بک لینک

بازی