۱۲ هزار بن کارت خرید کتاب دانشجویی دریافت نشد!۱

۱۲ هزار بن کارت خرید کتاب دانشجویی دریافت نشد!۱

مشاور توسعه و منابع امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم دریافت ۱۲ هزار بن کارت خرید کتاب از سوی دانشجویان خبر داد.

۱۲ هزار بن کارت خرید کتاب دانشجویی دریافت نشد!۱

(image)

مشاور توسعه و منابع امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم دریافت ۱۲ هزار بن کارت خرید کتاب از سوی دانشجویان خبر داد.
۱۲ هزار بن کارت خرید کتاب دانشجویی دریافت نشد!۱

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال