۱۲ فروند بالگرد در کشور نیاز است

۱۲ فروند بالگرد در کشور نیاز است

دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: هم اکنون ۱۹ فروند بالگرد در سطح کشور به ارائه خدمات هوایی می پردازند اما باتوجه به اینکه کشور دارای ۳۱ استان است به ۱۲ بالگرد دیگر هم نیاز است.

۱۲ فروند بالگرد در کشور نیاز است

(image)

دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: هم اکنون ۱۹ فروند بالگرد در سطح کشور به ارائه خدمات هوایی می پردازند اما باتوجه به اینکه کشور دارای ۳۱ استان است به ۱۲ بالگرد دیگر هم نیاز است.
۱۲ فروند بالگرد در کشور نیاز است

مرکز فیلم

اسکای نیوز