۱۲ عضو یک خانواده یمنی در حملات هوایی عربستان کشته شدند

۱۲ عضو یک خانواده یمنی در حملات هوایی عربستان کشته شدند

یک خانواده ۱۲ نفره یمنی در حمله هوایی عربستان به شمال شهر «الحوطه» در استان لحج کشته شدند.

۱۲ عضو یک خانواده یمنی در حملات هوایی عربستان کشته شدند

(image)

یک خانواده ۱۲ نفره یمنی در حمله هوایی عربستان به شمال شهر «الحوطه» در استان لحج کشته شدند.
۱۲ عضو یک خانواده یمنی در حملات هوایی عربستان کشته شدند

فیلم سریال آهنگ