۱۱ کشته و زخمی بر اثر انفجار بمب در جنوب بغداد

۱۱ کشته و زخمی بر اثر انفجار بمب در جنوب بغداد

انفجار بمب در جنوب بغداد ۳ کشته و ۸ زخمی بر جای گذاشت.

۱۱ کشته و زخمی بر اثر انفجار بمب در جنوب بغداد

(image)

انفجار بمب در جنوب بغداد ۳ کشته و ۸ زخمی بر جای گذاشت.
۱۱ کشته و زخمی بر اثر انفجار بمب در جنوب بغداد

بازی