یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای شهر اصفهان مصوب شد

یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای شهر اصفهان مصوب شد
اصفهان – رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به بررسی یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برنامه تجلیل از نخبگان، ورزشکاران و هنرمندان نیز در این دوره برگزار شده است.

یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای شهر اصفهان مصوب شد

اصفهان – رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به بررسی یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برنامه تجلیل از نخبگان، ورزشکاران و هنرمندان نیز در این دوره برگزار شده است.
یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای شهر اصفهان مصوب شد