یوفا علیه کرواسی تشکیل پرونده می دهد/جریمه نقدی و مجازات در انتظار کرواسی

یوفا علیه کرواسی تشکیل پرونده می دهد/جریمه نقدی و مجازات در انتظار کرواسی

اتحادیه فوتبال اروپا( یوفا) اعلام کرد علیه فدراسیون فوتبال کرواسی پرونده انضباطی تشکیل می دهد.

یوفا علیه کرواسی تشکیل پرونده می دهد/جریمه نقدی و مجازات در انتظار کرواسی

(image)

اتحادیه فوتبال اروپا( یوفا) اعلام کرد علیه فدراسیون فوتبال کرواسی پرونده انضباطی تشکیل می دهد.
یوفا علیه کرواسی تشکیل پرونده می دهد/جریمه نقدی و مجازات در انتظار کرواسی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی