یارانه تان چرا قطع شد؟

یارانه تان چرا قطع شد؟

طبق سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت هر بار با پرداخت یارانه ها، یارانه نقدی عده ای از دهکهای پر درآمد قطع می شود حال سوال اینجاست که شب گذشته یارانه چند نفر قطع شد؟

یارانه تان چرا قطع شد؟

(image)

طبق سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت هر بار با پرداخت یارانه ها، یارانه نقدی عده ای از دهکهای پر درآمد قطع می شود حال سوال اینجاست که شب گذشته یارانه چند نفر قطع شد؟
یارانه تان چرا قطع شد؟

بک لینک رنک 8

دانلود سریال و آهنگ