یادداشت وزیر بهداشت: ماجرای چلوکباب با نوشابه!

یادداشت وزیر بهداشت: ماجرای چلوکباب با نوشابه!

وزیر بهداشت، بر ضرورت آگاهی نسل جوان از رفتار و منش بزرگان انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: نسل جوان ما باید از این زوایای گاه پنهان سال‌های نخست انقلاب آگاه باشد.

یادداشت وزیر بهداشت: ماجرای چلوکباب با نوشابه!

(image)

وزیر بهداشت، بر ضرورت آگاهی نسل جوان از رفتار و منش بزرگان انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: نسل جوان ما باید از این زوایای گاه پنهان سال‌های نخست انقلاب آگاه باشد.
یادداشت وزیر بهداشت: ماجرای چلوکباب با نوشابه!

خرید بک لینک

car