گودرزی: به عملکرد ورزشکاران ایران در المپیک خوش‌بین هستم

گودرزی: به عملکرد ورزشکاران ایران در المپیک خوش‌بین هستم

وزیر ورزش و جوانان با ابراز رضایت از روند کسب سهمیه ورزش ایران در المپیک ۲۰۱۶، گفت: به عملکرد ورزشکاران ایران در این رویداد بزرگ سیاسی ورزشی خوش بین هستم.

گودرزی: به عملکرد ورزشکاران ایران در المپیک خوش‌بین هستم

(image)

وزیر ورزش و جوانان با ابراز رضایت از روند کسب سهمیه ورزش ایران در المپیک ۲۰۱۶، گفت: به عملکرد ورزشکاران ایران در این رویداد بزرگ سیاسی ورزشی خوش بین هستم.
گودرزی: به عملکرد ورزشکاران ایران در المپیک خوش‌بین هستم

فانتزی