گفتگو برای ورود ویزا و مستر کارت/ کارت های ژاپنی در نیمه نخست ۹۵ در ایران

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) از راهکارهای بانک مرکزی برای انجام مذاکرات با ویزا و مستر کارت خبر داد و گفت: ورود این کارتها به کشور نیازمند صرف زمان طولانی است.