گسترش مناسبات بانکی تهران-سئول/ فعالیت بانک‌های ایرانی در کره

در دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران و وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی، دو طرف در خصوص تقویت روابط کارگزاری بانکی و اتخاذ تصمیم برای ایجاد خطوط اعتباری مذاکره کردند.