گستاخی وزیربحرینی/ جمهوری اسلامی جمهوری شر است!

گستاخی وزیربحرینی/ جمهوری اسلامی جمهوری شر است!

وزیر خارجه بحرین در تازه ترین اتهام‌های خود به ایران، جمهوری اسلامی ایران را جمهوری شر نامید.

گستاخی وزیربحرینی/ جمهوری اسلامی جمهوری شر است!

(image)

وزیر خارجه بحرین در تازه ترین اتهام‌های خود به ایران، جمهوری اسلامی ایران را جمهوری شر نامید.
گستاخی وزیربحرینی/ جمهوری اسلامی جمهوری شر است!

bluray movie download