گزارشی از عملکرد حال و هوای دانشگاه‌های استان یزد در انتخاباتی که گذشت + تصاویر

دانشگاه‌های استان یزد در روزهای انتخاباتی با فراز و نشیب‌های مختلفی برنامه برگزار کردند که برخی از آن‌ها با پذیرش ریسک‌هایی نیز همراه بود.