گروه های جهادی دانشگاه پیام نور اهواز ۳ کلاس آموزشی بنا کردند

گروه های جهادی دانشگاه پیام نور اهواز ۳ کلاس آموزشی بنا کردند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اهواز گفت: گروه های جهادی دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز در روستای بهر شهرستان کارون ۳ باب کلاس آموزشی برای دانش آموزان بنا کردند.

گروه های جهادی دانشگاه پیام نور اهواز ۳ کلاس آموزشی بنا کردند

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اهواز گفت: گروه های جهادی دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز در روستای بهر شهرستان کارون ۳ باب کلاس آموزشی برای دانش آموزان بنا کردند.
گروه های جهادی دانشگاه پیام نور اهواز ۳ کلاس آموزشی بنا کردند

دانلود آهنگ جدید