گروه جهادی دانشگاه علامه ۳۱ مرداد اعزام می‌شود

گروه جهادی دانشگاه علامه ۳۱ مرداد اعزام می‌شود
مسئول گروه جهادی پرواز خاکی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: گروه جهادی پرواز خاکی دانشگاه علامه طباطبایی ۳۱ مرداد ماه به منطقه لوداب یاسوج اعزام می‌شود.

گروه جهادی دانشگاه علامه ۳۱ مرداد اعزام می‌شود

مسئول گروه جهادی پرواز خاکی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: گروه جهادی پرواز خاکی دانشگاه علامه طباطبایی ۳۱ مرداد ماه به منطقه لوداب یاسوج اعزام می‌شود.
گروه جهادی دانشگاه علامه ۳۱ مرداد اعزام می‌شود