گردهمایی نخبگان آبادانی

گردهمایی نخبگان آبادانی
آبادان نیوز، در شامگاه پنجشنبه مورخ 1395/2/16و به میزبانی حاج حسن فاضلی نیا در حسینه سید الشهدا واقع در دهکده بریم تعدادی از اساتید دانشگاه شیوخ و بزرگان، کار آفرینان فعالان سیاسی اجتماعی اقتصادی بمنظور همیاری نمایندگان منتخب گردهم آمدند تا باتوجه به تخصص هریک از نخبگان با طرح مشکلات وراه کارها آنها جهت کمک به حل مشکلات شهرستان قدمهای برداشته شود در این جلسه با تصویب تمامی حضار مقرر گردید این جلسات هر ماه برگزار. شود و نتیجه جلسات از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسانده شود

گردهمایی نخبگان آبادانی

آبادان نیوز، در شامگاه پنجشنبه مورخ 1395/2/16و به میزبانی حاج حسن فاضلی نیا در حسینه سید الشهدا واقع در دهکده بریم تعدادی از اساتید دانشگاه شیوخ و بزرگان، کار آفرینان فعالان سیاسی اجتماعی اقتصادی بمنظور همیاری نمایندگان منتخب گردهم آمدند تا باتوجه به تخصص هریک از نخبگان با طرح مشکلات وراه کارها آنها جهت کمک به حل مشکلات شهرستان قدمهای برداشته شود در این جلسه با تصویب تمامی حضار مقرر گردید این جلسات هر ماه برگزار. شود و نتیجه جلسات از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسانده شود
گردهمایی نخبگان آبادانی

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی