گردنه حیران؛ زیبایی پنهان در زیر مه

گردنه حیران؛ زیبایی پنهان در زیر مه

حیران، نام روستایی است در شهرستان آستارا واقع در استان گیلان است و جمعیت رسمی این روستا حدود ۷۰ خانوار می باشد.

گردنه حیران؛ زیبایی پنهان در زیر مه

(image)

حیران، نام روستایی است در شهرستان آستارا واقع در استان گیلان است و جمعیت رسمی این روستا حدود ۷۰ خانوار می باشد.
گردنه حیران؛ زیبایی پنهان در زیر مه

اخبار

قرآن