گارد ساحلی ایتالیا ۱۲۰۰ مهاجر را نجات داد

گارد ساحلی ایتالیا ۱۲۰۰ مهاجر را نجات داد

گارد ساحلی ایتالیا با کمک نیروی دریایی ایرلند و آلمان حدود هزار و ۲۰۰ مهاجر را از آب‌های شمال آفریقا نجات داد.

گارد ساحلی ایتالیا ۱۲۰۰ مهاجر را نجات داد

(image)

گارد ساحلی ایتالیا با کمک نیروی دریایی ایرلند و آلمان حدود هزار و ۲۰۰ مهاجر را از آب‌های شمال آفریقا نجات داد.
گارد ساحلی ایتالیا ۱۲۰۰ مهاجر را نجات داد

خرید بک لینک

مرکز فیلم