کی‌روش لیست نهایی تیم ملی را برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان اعلام کرد

کی‌روش لیست نهایی تیم ملی را برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان اعلام کرد

کارلوس کی روش ۲۳ بازیکن را برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان به اردو دعوت کرد.

کی‌روش لیست نهایی تیم ملی را برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان اعلام کرد

(image)

کارلوس کی روش ۲۳ بازیکن را برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان به اردو دعوت کرد.
کی‌روش لیست نهایی تیم ملی را برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان اعلام کرد

میهن دانلود