کیفیت هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس مانده است

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: با وجود کاهش محسوس غلظت آلاینده های جوی، شاخص کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه های حساس باقی مانده است.