کِری خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره عزل رئیس‌جمهور ونزوئلا شد

کِری خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره عزل رئیس‌جمهور ونزوئلا شد

وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه، خواستار برگزاری همه پرسی در ونزوئلا به منظور مقدمه‌چینی برای عزل رئیس‌جمهور این کشور شد.

کِری خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره عزل رئیس‌جمهور ونزوئلا شد

(image)

وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه، خواستار برگزاری همه پرسی در ونزوئلا به منظور مقدمه‌چینی برای عزل رئیس‌جمهور این کشور شد.
کِری خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره عزل رئیس‌جمهور ونزوئلا شد

فیلم سریال آهنگ