«کوپال» به پایان ساخت نزدیک می‌شود

«کوپال» به پایان ساخت نزدیک می‌شود

فیلم سینمایی «کوپال» به کارگردانی کاظم ملایی به آخرین مراحل تصحیح رنگ رسید.

«کوپال» به پایان ساخت نزدیک می‌شود

(image)

فیلم سینمایی «کوپال» به کارگردانی کاظم ملایی به آخرین مراحل تصحیح رنگ رسید.
«کوپال» به پایان ساخت نزدیک می‌شود

فانتزی