کمیته انضباطی به درخواست توقیف باشگاه نفت رسیدگی می‌کند

کمیته انضباطی به درخواست توقیف باشگاه نفت رسیدگی می‌کند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با دستور مهدی تاج به درخواست عوامل باشگاه نفت مبنی بر توقیف این باشگاه رسیدگی می‌کند.

کمیته انضباطی به درخواست توقیف باشگاه نفت رسیدگی می‌کند

(image)

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با دستور مهدی تاج به درخواست عوامل باشگاه نفت مبنی بر توقیف این باشگاه رسیدگی می‌کند.
کمیته انضباطی به درخواست توقیف باشگاه نفت رسیدگی می‌کند

گوشی موبایل