کفشگری: علیپور در صورت اعتراض ممکن بود اخراج شود

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: من در حد کاپیتانی این تیم نیستم اما مسئولیتی است که به من داده شده است.