کشورهای اسلامی برای نجات مردم بحرین چاره‌اندیشی کنند

کشورهای اسلامی برای نجات مردم بحرین چاره‌اندیشی کنند

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: طی این چند سالی که ظلم و کشتار در بحرین شدت گرفته مظلومان زیادی به شهادت رسیدند و افراد زیادی به زندان افتاده‌اند و شیعیان در بدترین شرایط در بحرین زندگی می‌کنند و نیاز است کشورهای اسلامی چاره‌اندیشی کنند.

کشورهای اسلامی برای نجات مردم بحرین چاره‌اندیشی کنند

(image)

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: طی این چند سالی که ظلم و کشتار در بحرین شدت گرفته مظلومان زیادی به شهادت رسیدند و افراد زیادی به زندان افتاده‌اند و شیعیان در بدترین شرایط در بحرین زندگی می‌کنند و نیاز است کشورهای اسلامی چاره‌اندیشی کنند.
کشورهای اسلامی برای نجات مردم بحرین چاره‌اندیشی کنند

سایت خبری زندگی