کشف یک کیلو هروئین در معده ۲ زن!+عکس

کشف یک کیلو هروئین در معده ۲ زن!+عکس

دو زن که به روش بلع هروئین‌، این مواد را از مرزهای شرقی کشور به استان اصفهان قاچاق می‌کردند توسط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان دستگیر شدند.

کشف یک کیلو هروئین در معده ۲ زن!+عکس

(image)

دو زن که به روش بلع هروئین‌، این مواد را از مرزهای شرقی کشور به استان اصفهان قاچاق می‌کردند توسط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان دستگیر شدند.
کشف یک کیلو هروئین در معده ۲ زن!+عکس

مرکز فیلم