کشف و انهدام کارگاه تولید شیشه با ۲۰۰ کیلو مواد

کشف و انهدام کارگاه تولید شیشه با ۲۰۰ کیلو مواد

فرمانده انتظامی پاکدشت از کشف و انهدام یک کارگاه تولید ماده مخدر شیشه در این شهرستان خبر داد.

کشف و انهدام کارگاه تولید شیشه با ۲۰۰ کیلو مواد

(image)

فرمانده انتظامی پاکدشت از کشف و انهدام یک کارگاه تولید ماده مخدر شیشه در این شهرستان خبر داد.
کشف و انهدام کارگاه تولید شیشه با ۲۰۰ کیلو مواد