کشف وضبط ۸ تن گوشت فاسد وآلوده در کرمانشاه

کشف وضبط ۸ تن گوشت فاسد وآلوده در کرمانشاه

۸ تن گوشت فاسد و آلوده ظهر امروز در شهر کرمانشاه کشف و ضبط شد.

کشف وضبط ۸ تن گوشت فاسد وآلوده در کرمانشاه

(image)

۸ تن گوشت فاسد و آلوده ظهر امروز در شهر کرمانشاه کشف و ضبط شد.
کشف وضبط ۸ تن گوشت فاسد وآلوده در کرمانشاه

میهن دانلود