کشف قدیمی‌ترین سوزن جهان

کشف قدیمی‌ترین سوزن جهان

قدیمی‌ترین سوزن جهان به قدمت ۵۰هزار سال در سیبری کشف شد. این سوزن داخل غاری در کوهستان آلتای کشف شد و اندازه آن ۷.۶سانتی‌متر است.

کشف قدیمی‌ترین سوزن جهان

(image)

قدیمی‌ترین سوزن جهان به قدمت ۵۰هزار سال در سیبری کشف شد. این سوزن داخل غاری در کوهستان آلتای کشف شد و اندازه آن ۷.۶سانتی‌متر است.
کشف قدیمی‌ترین سوزن جهان

تکست آهنگ