کشف جسد مرد میانسال در فرودگاه امام

کشف جسد مرد میانسال در فرودگاه امام

جسد مرد میانسالی که بین یک تا دو هفته از قتلش می‌گذشت در محدوده فضای سبز فرودگاه امام کشف شد.

کشف جسد مرد میانسال در فرودگاه امام

(image)

جسد مرد میانسالی که بین یک تا دو هفته از قتلش می‌گذشت در محدوده فضای سبز فرودگاه امام کشف شد.
کشف جسد مرد میانسال در فرودگاه امام

خرید بک لینک