کشتی کمک های انسانی ترکیه به مردم غزه عازم بندر آشتود شد

کشتی کمک های انسانی ترکیه به مردم غزه عازم بندر آشتود شد

کشتی حامل کمک های انسان دوستانه ترکیه به مردم غزه لحظاتی قبل از بندر مرسین عازم بندر آشتود شد.

کشتی کمک های انسانی ترکیه به مردم غزه عازم بندر آشتود شد

(image)

کشتی حامل کمک های انسان دوستانه ترکیه به مردم غزه لحظاتی قبل از بندر مرسین عازم بندر آشتود شد.
کشتی کمک های انسانی ترکیه به مردم غزه عازم بندر آشتود شد

موبایل دوستان