کشته شدن هفت عضو الشباب در جنوب غرب سومالی

کشته شدن هفت عضو الشباب در جنوب غرب سومالی

نیروهای دولتی سومالی هفت عضو گروه الشباب را در عملیاتی نزدیک شهر واجد در جنوب غرب این کشورِ منطقه شاخ آفریقا کشتند.

کشته شدن هفت عضو الشباب در جنوب غرب سومالی

(image)

نیروهای دولتی سومالی هفت عضو گروه الشباب را در عملیاتی نزدیک شهر واجد در جنوب غرب این کشورِ منطقه شاخ آفریقا کشتند.
کشته شدن هفت عضو الشباب در جنوب غرب سومالی

فروش بک لینک

بازی