کری: اعتبار ما برای معاملات آینده، به اجرای تعهداتمان در برجام وابسته است

کری: اعتبار ما برای معاملات آینده، به اجرای تعهداتمان در برجام وابسته است

وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه مدعی شد که این کشور فراتر از تعهدات خود برجام عمل کرده، اما در عین حال آماده است تا گلایه‌های ایران را بررسی کند.

کری: اعتبار ما برای معاملات آینده، به اجرای تعهداتمان در برجام وابسته است

(image)

وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه مدعی شد که این کشور فراتر از تعهدات خود برجام عمل کرده، اما در عین حال آماده است تا گلایه‌های ایران را بررسی کند.
کری: اعتبار ما برای معاملات آینده، به اجرای تعهداتمان در برجام وابسته است

سپهر نیوز