کریستین کرن به صدراعظمی اتریش انتخاب می شود

کریستین کرن به صدراعظمی اتریش انتخاب می شود

رئیس موقت حزب سوسیال دموکرات اتریش روز جمعه گفت این حزب تصمیم گرفته است در پی استعفای ورنر فایمان Werner Faymann کریستین کرن Christian Kern ، رئیس راه آهن ملی این کشور را به عنوان صدراعظم منصوب کند.

کریستین کرن به صدراعظمی اتریش انتخاب می شود

(image)

رئیس موقت حزب سوسیال دموکرات اتریش روز جمعه گفت این حزب تصمیم گرفته است در پی استعفای ورنر فایمان Werner Faymann کریستین کرن Christian Kern ، رئیس راه آهن ملی این کشور را به عنوان صدراعظم منصوب کند.
کریستین کرن به صدراعظمی اتریش انتخاب می شود

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی