کرامتی که به مادر شهید رستگاری در خواب اعطا شد

معاون سابق هماهنگ کننده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام گفت: پسرم را در خواب دیدم، به جایگاه رفیعش در بهشت اشاره کرد و از من پرسید چه می‌خواهید؟ جواب دادم: سواد خواندن قرآن را ندارم، کاظم گفت: بعد از نماز صبح، قرآن را بردار و بخوان.