کاکا و اسکار از لیست تیم ملی برزیل خط خوردند

کاکا و اسکار از لیست تیم ملی برزیل خط خوردند

عدم دعوت از کاکا و اسکار، نکته جالب لیست ۲۳ نفره سرمربی تیم‌ ملی برزیل است.

کاکا و اسکار از لیست تیم ملی برزیل خط خوردند

(image)

عدم دعوت از کاکا و اسکار، نکته جالب لیست ۲۳ نفره سرمربی تیم‌ ملی برزیل است.
کاکا و اسکار از لیست تیم ملی برزیل خط خوردند

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال