کاهش تدریجی ناپایداری‌های جوی از روز جمعه در غرب و شمال غرب کشور

کاهش تدریجی ناپایداری‌های جوی از روز جمعه در غرب و شمال غرب کشور

طی روز جمعه بتدریج از شدت ناپایداری ها در غرب و شمال غرب کشور کاسته خواهد شد.

کاهش تدریجی ناپایداری‌های جوی از روز جمعه در غرب و شمال غرب کشور

(image)

طی روز جمعه بتدریج از شدت ناپایداری ها در غرب و شمال غرب کشور کاسته خواهد شد.
کاهش تدریجی ناپایداری‌های جوی از روز جمعه در غرب و شمال غرب کشور

فروش بک لینک

خبر جدید