کارگاه تاریخ شفاهی و فن مصاحبه در ایلام برگزار می‌شود

کارگاه تاریخ شفاهی و فن مصاحبه ۱۳ اسفند توسط سازمان بسیج اساتید در ایلام برگزار می‌شود.