کارمزد بانک‌ها باید واقعی و در مسیر رفع مشکلات مردم باشد

کارمزد بانک‌ها باید واقعی و در مسیر رفع مشکلات مردم باشد

آیت‌الله سبحانی در دیدار با رییس جمهور بر ضرورت انطباق هر چه بیشتر نظام بانکی کشور بر مبنای احکام شرعی تاکید کردند.

کارمزد بانک‌ها باید واقعی و در مسیر رفع مشکلات مردم باشد

(image)

آیت‌الله سبحانی در دیدار با رییس جمهور بر ضرورت انطباق هر چه بیشتر نظام بانکی کشور بر مبنای احکام شرعی تاکید کردند.
کارمزد بانک‌ها باید واقعی و در مسیر رفع مشکلات مردم باشد

تکنولوژی جدید