کارشناس حوزه نفتی: بازگشت ایران به بازار جهانی نفت بسیار سریعتر از انتظار

کارشناس حوزه نفتی: بازگشت ایران به بازار جهانی نفت بسیار سریعتر از انتظار

تحلیلگر ارشد «آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس» معتقد است بزرگترین چالش بازار نفت در آینده، افزایش تولید ایران خواهد بود.

کارشناس حوزه نفتی: بازگشت ایران به بازار جهانی نفت بسیار سریعتر از انتظار

(image)

تحلیلگر ارشد «آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس» معتقد است بزرگترین چالش بازار نفت در آینده، افزایش تولید ایران خواهد بود.
کارشناس حوزه نفتی: بازگشت ایران به بازار جهانی نفت بسیار سریعتر از انتظار

فروش بک لینک

آهنگ جدید