کارخانه فولاد سبزوار به سرنوشت «ارج» دچار شد

کارخانه فولاد سبزوار به سرنوشت «ارج» دچار شد

نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه کارخانه فولاد جوین سبزوار بعد از ۸سال سرمایه گذاری تعطیل شده است، گفت:این واحد تولیدی دو هفته گذشته آزمونی را برای جذب ۱۵۰ نفر نیرو برگزار کرده بود اما در چند روز گذشته به دلیل مشکلات مالی تعطیل اجباری شد.

کارخانه فولاد سبزوار به سرنوشت «ارج» دچار شد

(image)

نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه کارخانه فولاد جوین سبزوار بعد از ۸سال سرمایه گذاری تعطیل شده است، گفت:این واحد تولیدی دو هفته گذشته آزمونی را برای جذب ۱۵۰ نفر نیرو برگزار کرده بود اما در چند روز گذشته به دلیل مشکلات مالی تعطیل اجباری شد.
کارخانه فولاد سبزوار به سرنوشت «ارج» دچار شد

تلگرام